Klinična dietetika

Klinična dietetika

img_24Klinična dietetika je strokovno področje, ki se ukvarja s prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in v domovih starejših občanov ter nudi ustrezno prehransko svetovanje tudi zdravim posameznikom, ki želijo s pomočjo strokovnjaka uvesti zdrav način prehranjevanja ali pa želijo regulirati telesno težo.

Klinični dietetik pri svojem delu redno sodeluje z zdravniki različnih specialnosti in tako v procesu zdravljenja bolnikov pomembno prispeva k uspehu zdravljenja, kar še zlasti velja pri bolezensko najbolj ogroženih pacientih, ki tako podporo nujno potrebujejo.

Individualna  klinična prehranska obravnava  poteka bodisi vzporedno zdravljenju ali pa samostojno za odpravo težav s prehranjevanjem in prehranjenostjo.

V ambulanti za Klinično dietetiko se boste lahko v sproščenem in prijetnem okolju pogovorili o vaših prehranskih težav. Ob pregledu bomo ocenili vaše prehransko stanje. Predstavili vam bomo vaše dnevne potrebe po različnih živilih in vam predlagali ustrezne prehranske ukrepe za odpravo vaših težav.

Ob kontrolnih pregledih bomo spremljali in ocenjevali učinke prehranskih ukrepov, ki jih bomo po potrebi tudi prilagajali.