mag. Marjetka Škorja, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, klinični dietetik

Rojena sem 13.6.1960 v Celju. Leta 1979 sem zaključila Gimnazijo Celje, na oddelku Intenzivne matematike in fizike. Kasneje sem na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani vpisala študij živilske tehnologije, kjer sem diplomirala leta 1983 in pridobila naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja živilske tehnologije.

Več informacij