Miloš Milošević, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

Rojen sem leta 1977, v Ljubljani. Po končani gimnaziji sem se leta 1995 vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Po zaključenem študiju in opravljenem strokovnem izpitu sem opravil sekundarijat in pridobil licenco zdravnika splošne medicine.

Več informacij

Pawel M. Leskiewicz, dr.med., specialist splošne kirurgije

Rojen sem 06.05.1976 leta na Poljskem v kraju Czestochowa. Po končani srednji naravoslovni šoli, sem nadaljeval študij medicine na Šlezijski Medicinski Fakulteti na Poljskem. Po zaključenem študiju leta 2001 in opravljenem strokovnem izpitu sem opravil sekundarijat in pridobil licenco zdravnika splošne medicine. Spomladi leta 2003 sem pričel specializacijo iz otroške kirurgije. Junija istega leta sem se poročil in za poročno potovanje izbral Slovenijo…

Več informacij

Ivo Bricman, dr.med., specialist ortoped

Rojen sem leta 1961 v Slovenj Gradcu. Po končani splošni gimnaziji na Ravnah na Koroškem, sem nadaljeval študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem diplomiral leta 1988. Po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu sem pridobil licenco zdravnika splošne medicine. Do leta 1990, ko sem se zaposlil v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec in pričel s specializacijo iz ortopedije, sem opravljal delo splošnega zdravnika v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec…

Več informacij

Gregor Kunst, dr. med., specialist splošne kirurgije

Rojen sem 21.05.1973 v Ljubljani. Osnovno in srednjo naravoslovno – matematično šolo sem zaključil v Velenju. Za tem sem se vpisal na medicinsko fakulteto v Ljubljani, ki sem jo zaključil 2003. Leta 2004 sem opravil strokovni izpit in leto za tem začel s specializacijo splošne kirurgije , ki sem jo zaključil 2011. Od takrat delam na oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v SB Slovenj Gradec.

Več informacij

dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol., specialistka interne medicine

Rojena sem 1978. leta, v Slovenj Gradcu. Po končani gimnaziji sem kot Zoisova štipendistka vzporedno študirala na Biotehniški in Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem pridobila svoji osnovni izobrazbi. Podiplomski študij Biomedicine sem sprva nadaljevala kot mlada raziskovalka na Inštitutu za biologijo celice v Ljubljani, kjer sem končala magistrski študij, kasneje pa sem se usmerila v klinično delo in se kot zdravnica zaposlila v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Zaključila sem specializacijo iz splošne interne medicine.

Več informacij

Nina Konečnik Gruber, dr. med., specialistka psihiatrije

Rojena sem leta 1978 v Slovenj Gradcu. Po končani gimnaziji na Ravnah na Koroškem sem se vpisala na Medicinsko fakulteto v Ljubljani. Po zaključenem študiju in opravljenem sekundarijatu sem strokovno pot nadaljevala s specializacijo iz psihiatrije, ki traja 5 let in sem jo z uspešno opravljenim specialističnim izpitom zaključila leta 2011. V času specializacije sem se dodatno strokovno izobraževala, opravila sem I. stopnjo izobraževanja iz kognitivno vedenjske psihoterapije ter uvodni študij iz psihodinamske psihoterapije. Po zaključeni specializaciji sem se vrnila nazaj na Koroško in od leta 2011 sem redno zaposlena kot ambulantna psihiatrinja v ZD Ravne na Koroškem.

Več informacij